eRecept

Od 1. ledna 2018 vzniká povinnost předepisovat recepty pouze elektronicky. Tato povinnost se týká všech předepisujících lékařů.

eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

Výhody eReceptu

  • Vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji
  • Není možné jej vyplnit neúplně
  • Možnost lékaře ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, a který lék mu byl vydán
  • Možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně navštívit lékaře
  • Webová aplikace pro pacienta i lékaře*

* Zdroj: www.epreskripce.cz


Co potřebujete, abyste mohli začít používat eRecept?

  • Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis – lze získat prostřednictvím certifikačních autorit PostSignum, eIdentity a. s. a První certifikační autorita, a. s., podrobné informace naleznete na webových stránkách SÚKLu ZDE
  • Přístupové údaje od SÚKL – jak je získat, naleznete na webových stránkách SÚKLu ZDE
  • Software, který podporuje eRecept – WinMed®² eRecepty samozřejmě podporuje, takže podmínka č. 3 je předem splněna 🙂

Aktivace funkce ve WinMedu®²

Funkci pro možnost vystavování eReceptů Vám ve WinMedu®² zprovozníme na dálku prostřednictvím vzdáleného přístupu. Zprovoznění a následné zaškolení zabere cca 60 minut. Mějte prosím na paměti, že funkci Vám ve WinMedu®² můžeme zprovoznit až poté, co splníte první dvě podmínky, tedy budete mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, a přístupové údaje od SÚKLu. Na aktivaci funkce eRecept se můžete objednat on-line zde:

Objednat se on-line na aktivaci funkce eRecept

Stačí vybrat akci „eRecept – aktivace“ a dále pokračovat výběrem vhodného termínu.


Ceník funkce eRecept

Aktivace funkce zdarma
Roční poplatek za údržbu funkce pro jednoho uživatele 1 000 Kč
Objednat

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.


Pomoc s vyřízením certifikátu a vstupu do CÚER

Vyřízení kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a zřízení přístupu k Centrálnímu úložišti elektronických receptů je proces trvající přibližně tři týdny, který nemusí vždy probíhat naprosto hladce. Pokud budete chtít, pomůžeme Vám s tím za jednorázový poplatek 1 000 Kč bez DPH. Na pomoc s vyřízením certifikátu a vstupu do CÚER se můžete objednat on-line zde:

Objednat se on-line na pomoc s vyřízením certifikátu a vstupu do CÚER

Stačí vybrat akci „eRecept – pomoc“ a dále pokračovat výběrem vhodného termínu.


Upozornění

Neodkládejte vyřízení eReceptu až na poslední chvíli. Splnění všech podmínek nějaký čas trvá, zkuste si prosím najít čas na eRecept již nyní.


Fotogalerie


Potřebujete více informací?

Volejte na telefonní čísla +420 388 310 863, +420 388 310 864 nebo nám napište na info@dataplan.cz.

Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.
/* ]]> */