Možnosti diářů

WinMed®² obsahuje několik forem diářů, prostřednictvím kterých lze efektivně organizovat čas jak samostatné ordinace, tak i většího zdravotnického zařízení. Všechny diáře jsou vzájemně propojeny, tzn. událost zapsaná do jednoho typu diáře se automaticky promítá do diářů ostatních. Je možné mít jak vlastní diář pro každého uživatele, tak i zvlášť pro pracovní skupinu, a rovněž definovat sady diářů pro objednávání pacientů různým uživatelům pověřeným pracovníkem (například recepcí).

Diář ve WinMedu Vám umožní:

 • Prohlédnout si rozpis návštěv pacientů v několika formách zobrazení – po hodinách v konkrétním dni, pro stanovený den, pro celý týden, v měsíčním zobrazení
 • Nastavit parametry diáře – ordinační dobu pro každý den v týdnu, základní interval diáře – tedy předpokládanou dobu trvání návštěvy každého pacienta
 • Plánovat dovolenou a jiné důležité dny – následně v diáři označeno barevně
 • Zaznamenávat důležité budoucí události a nastavit upozornění (diář může uživatele upozorňovat při spuštění diáře nebo v konkrétní stanovený čas)
 • Otevřít přímo z diáře kartu pozvaného pacienta
 • Stanovit dobu trvání návštěvy konkrétního pacienta (v případě, že je odlišná od primárně nastavené)
 • Pomocí funkce „Pozvaní na dnes“ zobrazit pacienty, kteří jsou pozvaní na aktuální den, ve zvláštním okně, které není potřeba minimalizovat, takže má daný uživatel neustále přehled, kdo je „na řadě“ a může „vyvolávat do čekárny“
 • Připisovat k plánované návštěvě pacienta důležité poznámky
 • Zvát pacienty na prohlídky, očkování, kontroly
 • Zaznamenat, zda byla návštěva pacientem potvrzena
 • Tisknout pozvánky v různých formátech
 • Odesílat pozvánky emailem nebo prostřednictvím SMS
 • Sledovat vyčerpanost času v daný den – graficky znázorněno
 • Vést diář pro více lékařů současně – lze nastavit set diářů pro konkrétní pracovní skupinu (např. Gynekologie, Pediatrie), nastavení jsou přejímána z parametrů diáře konkrétního lékaře (pracovní doba, interval diáře, dovolená, …).

Fotogalerie


Zajímá Vás cokoliv dalšího? Neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech +420 388 310 863, +420 388 310 864 nebo na emailu info@dataplan.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.
/* ]]> */